O organismo portuario saca a licitación as obras de recuperación que teñen un prazo de execución de 12 meses

O inmoble, que leva 15 anos sen actividade, destinarase a usos de representación institucional e actividades de carácter público

A restauración da fachada, a habilitación de espazos flexibles no interior e a instalación dun ascensor panorámico son algunhas das intervencións que se realizarán respectando o valor arquitectónico da edificación

Ferrol, 29 de xaneiro de 2024

A Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao acaba de sacar a licitación o antigo edificio de Aduanas situado en Paseo da Mariña, en Ferrol Vello. Deste xeito dá un paso máis no obxectivo de mellorar a fachada marítima, e abrir á cidadanía este inmoble catalogado como edificio de elevado valor arquitectónico. A actuación permitirá devolver de novo a actividade a estas dependencias que permanecen sen uso desde hai 15 anos e que a Autoridade Portuaria adquiriu en 2020 coa intención de dedicalo a usos de carácter representativo e intercambio de actividades coa cidadanía. As obras de rehabilitación saen a licitación cun orzamento de 1.616.713 euros e un prazo de execución de 12 meses.

Trátase dun edificio construído en 1940 e rehabilitado en 1985 situado nun solar cunha superficie de 336 metros cadrados e con fronte a tres cales. O inmoble ten 701 metros cadrados distribuídos en catro plantas. As dúas primeiras estaban dedicadas no seu momento a oficinas e atención ao público e as dúas máis altas tiñan uso de vivenda. O paso do tempo e a falta de actividade provocou que a edificación se atope en moi mal estado de conservación polo que é precisa unha rehabilitación e reforma para a súa posta en funcionamento.

Novas prestacións para a cidade

Neste sentido actuarase sobre a estrutura, a cuberta, a fachada e os interiores para adaptándoo aos usos planificados e favorecendo así a súa conservación. A actuación que se realizará facilita un percorrido accesible desde o zaguán exterior, potenciándose como acceso institucional a porta norte, froito da modificación executada nos anos corenta. Desta maneira o acceso ao edificio prodúcese desde un espazo semipúblico intermedio e non directamente desde a beirarrúa.

No interior instalarase un ascensor, para facilitar o desprazamento entre as diferentes plantas, no actual relanzo das escaleiras. Trátase dun ascensor panorámico, para favorecer a entrada de luz natural. Tamén se construirá un lucernario na súa cuberta, enrasado coa terraza plana da última planta. En canto á distribución, a planta baixa albergará o vestíbulo xeral e servizos auxiliares. Nas dúas plantas superiores habilitaranse dúas salas duns 64 metros cadrados que terán uso flexible, desde sala de exposicións a aulas de formación ou espazos de traballo, así como un auditorio. A última planta, máis pequena, se reserva para instalacións.

Os traballos de rehabilitación contemplan tamén a renovación dous acabados interiores, substituíndo falsos teitos, chapados de madeira e plaquetas por materiais máis nobres, claros e dinámicos. Conservaranse as fachadas existentes, realizando unha restauración dás mesmas e substituiranse as carpinterías de portas e xanelas por outras de madeira con deseños contemporáneos. Ademais, restauraranse as portas de madeira dá planta baixa que forman ou acceso principal, tanto a dá Avenida dá Mariña como a dá Rúa Castro.

O edificio de Aduanas segue así os pasos da antiga sede da Comandancia que a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao recuperou hai un ano. Neste caso o inmoble destinouse a ampliar o espazo de traballo do organismo portuaria. No caso de Aduanas tratarase dun uso de representación institucional e atención ao público ademais de reservar espazos para actividades coa cidadanía.

“A rehabilitación do edificio de Aduanas é unha das actuacións nas que a Autoridade Portuaria ha posto máis empeño xa que se trata dun inmoble simbólico da cidade que, ademais, ten un importante valor arquitectónico. Con estas obras abrímolo de novo á cidadanía ao mesmo tempo que se garante a súa conservación e dámoslle unha nova vida. É un edificio emblemático de Ferrol que poñemos de novo ao servizo da cidade respectando todos aqueles elementos que o fan único. Con estes traballos damos un novo paso na mellora da fachada marítima poñendo en valor un inmoble patrimonio da Autoridade Portuaria, como xa fixemos coa sede da antiga Comandancia”, explica o presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea.