Benvida

Bienvenida Presidente

Jose Manuel Vilariño Anca Presidente de la APFSC

O incremento do tráfico de mercadorías e buques experimentado no ano 2017, alcanzando o segundo récord histórico do movemento de mercadorías con 13,6 millones de toneladas, supuxo unha noticia excelente, especialmente no momento no que iniciamos as obras dun dos proxectos máis ambiciosos de esta Autoridade Portuaria, ca construcción da conexión por ferrocarril ó Porto Exterior.

Os traballos na accesibilidade do ferrocarril de ancho ibérico e métrico a nosas instalacións permitirán que conectemos coa Cornisa Cantábrica e co resto da Península Ibérica nas mellores condicións. Esto nos posicionará como unha das dársenas máis competitivas do norte peninsular e da fachada atlántica europea, non solo en canto a calados, atraques, superficie terrestre e superficie de auga abrigada, senón tamén no ámbito da conectividade terrestre.

Temos ante nos un reto apasionante, e a súa consecución terá un impacto económico e social moi significativo a largo plazo.

Contamos cun personal preparado técnicamente para afrontalo, e con plena conciencia da importancia de lograr o noso obxetivo velando porque se cumplan todos os parámetros de seguridade, medioambiente, calidad e viabilidade económica e financiera aos que nos comprometimos no proxecto. O éxito das nosas relacións cos grupos de interés resultará capital para cumplir con nosos obxetivos.

A presencia do Ministro de Fomento e do Presidente da Xunta de Galicia no inicio das obras dan idea das expectativas postas en nos, e a asistencia de representantes de todos os sectores económicos e sociais do ámbito nacional e rexional nesa ocasión fixonos sentir ampliamente respaldados.

O cambio do paradigma nas estructuras económicas, financieras e empresariais a nivel mundial, que  impactou nos sectores industriais que foron o motor do desenrolo de Ferrol e a súa comarca, así como unha crisis económica feroz que cambiou o contexto internacional, supuxeron un desafío enorme para os principales axentes económicos da rexión.

O bagaxe histórico desta ciudad construida sobre a base do emprendimento, do traballo e da persistencia, propiciaron a creación de alianzas entre institucións, organismos públicos, empresas e traballadores para dar saida a esta situación, detectando novas oportunidades de negocio, traídas da man en muitas ocasións da innovación, o medioambiente e a seguridade.

O Astillero 4.0, a construcción de “jackets” para parques eólicos mariños, a creación dun hub para el avituallamiento de GNL a buques, a terminal de contenedores no porto exterior, e a mellora de capacidade e operativa da terminal de Alcoa en San Cibrao, son claros exemplos de iniciativas postas en marcha, nas que a nosa Autoridade Portuaria está moi presente.

Na nosa oferta de valor á sociedade continuamos no ano 2017 con diversas actuacións dirixidas ó sector pesqueiro e de marisqueo. Por exemplo, da man da Estación de Bioloxía Mariña da Graña, damos seguimento analítico dende o ano 2016 á sedimentación e recursos de marisqueo da ensenada de A Malata, con  fin de cumplir co establecido na declaración do impacto ambiental do proxecto do ferrocarril.

Neste ámbito tamén podemos enmarcar a finalización das obras de canalización do saneamento de todas as aguas do Porto Interior, incluidas as pluviales, que culminaron ca construcción dun tanque de tormentas nas instalacións do Porto, e que permitirá, unha vez que o Concello de Ferrol autorice a conexión á Edar, eliminar completamente o vertido de cualquer carga contaminante xerada pola actividade portuaria á nomeada ensenada.

Dende a Presidencia e a Dirección da Autoridade Portuaria queremos recoñecer tanto a profesionalidade e entrega das nosas persoas, como a colaboración da comunidade portuaria e da administración local, autonómica e estatal na consecución destos logros, tan importantes para a nosa rexión.

Back to top