Ministerio de Industria

Banner Reindus

Dentro do Programa de Axudas para Actuacións de Reindustrialización promovido polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a Autoridade Portuaria desenvolve dende o ano 2006 dous proxectos plurianuais cofinanciados polas devanditas ditas Axudas:

INSTALACIONES, SERVIZOS E EXPLOTACIÓN DO PORTO EXTERIOR DE FERROL

Breve descripción do proxecto:

Inclúense dentro deste proxecto as obras de urbanización xeral do porto e, en esencia, a infraestrutura básica que permitirá o asento nas explanadas portuarias de operadores e concesionarios portuarios que atoparán nas novas instalacións unha adecuada dotación de servizos acordes coas necesidades dun porto de última xeración.

– Conexión exterior coas redes de abastecemento e telecomunicacións; Redes interiores fase I; Acometida e subestación transformadora de enerxía eléctrica.

Díptico Proxecto de instalacións, servizos e explotación Pto Exterior

– Subministro e instalación de defensas dos peiraos das obras de Ampliación do Porto de Ferrol (Porto Exterior) 1ª fase.

Díptico Defensas Porto Exterior 1ª fase

– Proxecto de pavimentación da zona de manobra e uso público. Fase 1

Díptico Pavimentación zona maniobra e uso público-fase 1

– Instalación de norays e defensas no Martillo do Dique de Abrigo.

– Urbanización, reordenación e mellora do contorno de Cabo Prioriño Chico; Construción e reubicación da Batería de Punta Viñas.

Díptico Urbanización, reordenación y mejora entorno Cabo Prioriño Chico

– Sistemas de seguridade, control e telecomunicacións en Prioriño.

– Edificio da Autoridade Portuaria e Control do Porto no Porto Exterior de Ferrol.

– Infraestruturas de control de accesos na entrada ao Porto Exterior de Ferrol.

– Acondicionamento da estrada de acceso a Cabo Prioriño e peche perimetral no ámbito do Porto Exterior.

 

AMPLIACIÓN, TRANSFORMACIÓN E MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS PARA ACOLLER TRÁFICOS SHORT SEA SHIPPING: MEllORA DA INTERMODALIDADE

Breve descripción do proxecto:

Inclúense dentro deste proxecto as obras e actuacións que permitan a ampliación, transformación e mellora das infraestruturas portuarias do porto interior de Ferrol, co fin de mellorar a facilidade de intercambio entre os modos de transporte marítimo e terrestre, potenciando a intermodalidade e posicionando o porto nunha boa situación competitiva para a captación de liñas de Short Sea Shipping.

– Pavimentación en aglomerado asfáltico dunha superficie de almacenamento no Nuevo Muelle.

– Pavimentación da parcela triangular de transición existente entre o Cerramiento Norte e o Nuevo Muelle.

– Acondicionamento do paso a nivel existente na rúa principal do porto.

– Ampliación da rampla ro-ro nº 2, situada no entronque entre o Muelle Fernández Ladreda e o Cerramiento Norte.

– Instalación do sistema eléctrico de elevación e colgue da rampla ro-ro nº 2 ampliada.

– Segregación dos tráficos peonís na rotonda de entrada no Acceso Norte para evitar a interferencia cos tráficos viarios e ferroviarios: Pasarela atirantada “As” no acceso ao Porto de Ferrol.

– Construción dun noray adicional no Muelle Cerramiento Norte (noray nº 11).