Plan estratéxico

O Consello de Administración da Autoridade Ferrol-San Cibrao aprobou no ano 2022 a actualización da estratexia da entidade, para adaptala aos principios de excelencia e sustentabilidade que rexen a entidade e aliñala cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas:

 

FINALIDADE

A Autoridade Portuaria como panca para a consecución dun futuro sostible na súa contorna de impacto.

 

MISIÓN

Ser un catalizador da industria do ecosistema portuario de Ferrol e San Cibrao, garantindo un alto valor engadido nos servizos ofertados. Mediante a colaboración e a confianza mutua promovemos o progreso e o desenvolvemento sostible.

 

VISIÓN

Aspiramos a converternos nun motor de crecemento sostible, seguro, eficiente e dinámico na industria e no comercio, aplicando melloras constantes mediante a escoita activa dos nosos grupos de interese.

 

VALORES

o foco nass persoas, a seguridade das nosas instalacións, a eficiencia das operacións, a innovación e a colaboración achéganos á excelencia operativa. A través destes valores, a APFSC articula a sustentabilidade económica, social e ambiental da súa actividade e a súa contribución á comunidade.

mapa estrategico de APFSC