Consello de administración

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao está formado por representantes das administracións e sectores económicos relacionados coa actividade do porto, de acordo co establecido no texto refundido da Lei de Portos do Estado e da Marina Mercante, aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro.

 • D. José Manuel Vilariño Anca
 • D. Jorge Cao Ruiz. Capitán Marítimo de Ferrol
 • Dª. Adela Álvarez Caramés. Abogada do Estado
 • D. Antonio Duelo Menor. Almirante Xefe do Arsenal de Ferrol
 • D. Álvaro Mora Paulete. Portos do Estado. Xefe de área de Presupostos.
 • D. Pablo Ramón Fernández Asensio. Xefe de coordinación da área do mar de Lugo.
 • D. José Manuel Balseiro Orol. Delegado da Xunta de Galicia en Lugo.
 • D. Ovidio Rodeiro Tato. Delegado da Xunta de Galicia en Coruña.
 • Dª. Martina Aneiros Barros.
 • Dª. Beatriz Sestayo Doce. Concelleiro do Axuntamiento de Ferrol
 • D. Alfonso Villares Bermúdez. Axuntamiento de Cervo
 • D. Patricio Erhardt Barrenechea. Representante da Confederación Provincial de Empresarios
 • Dª. María Isabel Maroño Vázquez. Patrona maior da Cofradía de Pescadores de Ferrol.
 • D. Francisco José Pena Varela. Representante da sección sindical C.C.O.O.
 • D. Alejandro Rey Seoane. Director da Autoridade Portuaria
 • D. Antonio López Coira. Xefe da Área de Servizos Xurídicos e Relacions Laborais da Autoridade Portuaria
Back to top