Consello de administración

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao está formado por representantes das administracións e sectores económicos relacionados coa actividade do porto, de acordo co establecido no texto refundido da Lei de Portos do Estado e da Marina Mercante, aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro.

 • D. Francisco Barea Paz
 • D. Jorge Cao Ruiz. Capitán Marítimo de Ferrol
 • Dª. Adela Álvarez Caramés. Abogada do Estado
 • D. Ignacio Frutos Ruiz. Almirante Xefe do Arsenal de Ferrol
 • D. Gonzalo Gómez Barquín Puertos del Estado.
 • D. Alberto Vázquez Santiago.
 • Dª. Martina Aneiros Barros.
 • D. Javier Arias Fouz..
 • D. Alfonso Villares Bermúdez..
 • D. Javier Pastor Díaz Mosquera. Concello de Ferrol
 • Dª.María Dolores García Caramés. Representante do Concello de Cervo.
 • D. Patricio Erhardt Barrenechea. Representante da Confederación Provincial de Empresarios
 • D. Gustavo Adolfo Chacartegui Pérez-Castrillón. Representante do Sector Pesqueiro
 • D. Francisco José Pena Varela. Representante da sección sindical C.C.O.O.
 • D. Jesús Casás López. Director da Autoridade Portuaria
 • D. Antonio López Coira. Xefe da Área de Secretaría Xeneral