Condicións xerais

Condiciones generales Ferrol

SITUACIÓN

Porto Interior

 • Lonxitude: 8º 15’ W
 • Latitude: 43º 29’ N

Porto Exterior

 • Lonxitude: 8º 20′ W
 • Latitude: 43º 27,5′ N

RÉXIME DE VENTOS

 • Reinante: NW
 • Dominante: NE

MAREAS

 • Máxima carreira de marea: 4,5 m
 • Cota da B.M.V.E. respecto ao cero do porto: 0,00 m
 • Cota da P.M.V.E. respecto ao cero do porto: 4,50m

CANAL DE ENTRADA AO PORTO INTERIOR

 • Orientación: SW
 • Anchura: 160 m
 • Calado en B.M.V.E.: 11,30 m
 • Natureza do fondo: Cascallo e rocha
 • Lonxitude: 4.000 m

BOCA DE ENTRADA

 • Orientación: SW
 • Anchura: 900 m
 • Calado en B.M.V.E.: 20 m
 • Máxima corrente rexistrada: 4 nudos

SUPERFICIES DE FLOTACIÓN

 • Zona I : 2.010,34 Ha
 • Zona II : 763,10 Ha

SUPERFICIES DE ALMACENAMENTO

 • 61.267 m2 del servicio
 • 49.921 m2 de particulares

MUELLES DE SERVICIO

 • Porto Interior: 1.710,10 m de liña de atraque e 14,6 de calado
 • Porto Exterior: 1.764,3 m de liña de atraque e 20 m de calado
 • Pesqueiro: 461,9 m de liña de atraque e 3,5 m de calado
 • Embarcacións Menores: 771,3 m de liña de atraque e 0-3,5 m de calado
 • Pantalans Deportivos: 1.188 m de liña de atraque e 1-8 de calado

DISTANCIAS TERRESTRES

 • Madrid: 600 km
 • Lisboa: 600 km
 • Bilbao: 522 km

DISTANCIAS MARÍTIMAS

 • Rotterdam: 1.000 millas
 • Nueva York: 3.000 millas
 • Buenos Aires: 6.000 millas