Porto Interior

Infraestructuras Ferrorl interior 1

Características xerais

Principais mercadorías: Graneis sólidos e mercadoría xeral
Lonxitude de peirao: 1.477,8 m
Calados de peirao: 6 – 14 m
Superficies abertas: 280.239 m
Superficies pechadas: 28.697 m²
Rampas Ro-Ro: 2
Grúas de empresas estibadoras

Datos particulares

Peiraos comerciales
Lonxitude de peirao: 1.066,1 m
Calados de peirao: 6-12,5 m
Superficies abertas: 142.278 m²
Superficies pechadas: 27.166 m²
Rampa Ro-Ro
Grúas de empresas estibadoras

Terminal de short sea shipping
Longitud de muelle: 250 m
Calados de muelle: 10 m
Calados de muelle: 10 m
Superficies abiertas: 63.564 m²
Rampa Ro-Ro
Grúas de empresas estibadoras

Terminal Novo Muelle
Lonxitude de peirao: 271 m
Calados de peiraos: 14 m
Superficies abertas: 35.102 m²

Porto deportivo (Dársena de curuxeiras)

Porto Deportivo otorgado en autorización a “Club del Mar Ferrol Vello” con data do 9 de xuño de 2011

Pantaláns
Lonxitude: 813,00m2
Anchura: 6-12m2
Calado: 2-4,50m2

Amarres
6m eslora: 221
8m eslora: 53
12m eslora: 4
Total: 278

Superficie Terrestre: 219m2
Superficie Lámina de Agua: 6.558m2
Superficie Concesión: 6.777m2