O sistema de axudas a navegación marítima da APFSC consta dun total de 9 faros e 146 sinais situadas ó longo da costa que vai da Ría de Ares ata a Ría de Ribadeo na fronteira con Asturias. Do bo mantemento e control destas instalacións depende a súa operatividade.

Faro Cabo Prioriño Chico

Cabo Prioriño Chico

Código: 3240
Tipo: Faro
Concello: Ferrol
Cor: Branca
Descrición: Torre octogonal branca e casa
Características: DB5s
Alcance: 23 millas
Elevación: 36 metros
[+] Máis información

Faro Cabo Prior

Cabo Prior

Código: 3220
Tipo: Faro
Concello: Ferrol
Cor: Branca
Descrición: Torre hexagonal de mampostería e casa
Características: GpD(1+2)B 15s
Alcance: 22 millas
Elevación: 107 metros
[+] Máis información

Faro Punta de la Frouxeira

Punta Frouxeira

Código: 3210
Tipo: Faro
Concello: Valdoviño
Cor: Branca
Descrición: Torre prismática de hormigón
Características: GpD(5)B 15s
Alcance: 20 millas
Elevación: 75 metros
[+] Máis información

Faro Punta Candelaria

Punta Candelaria

Código: 3170
Tipo: Faro
Concello: Cedeira
Cor: Branca
Descrición: Torre octogonal e edificio
Características: GpD(3+1)B 24s
Alcance: 21 millas
Elevación: 89 metros
[+] Máis información

Faro Cabo Ortegal

Cabo Ortegal

Código: 3160
Tipo: Faro
Concello: Cariño
Cor: Branca
Descrición: Torre cilíndrica branca e vermella
Características: GpD(2+1)B15s
Alcance: 18 millas
Elevación: 124 metros
[+] Máis información

Faro Punta Estaca de Bares

Punta Estaca de Bares

Código: 3100
Tipo: Faro
Concello: Mañón
Cor: Branca
Descrición: Torre octogonal e casa
Características: GpD(2)B 7,5s
Alcance: 25 millas
Elevación: 101 metros
[+] Máis información

Faro Punta Roncadoira

Punta Roncadoira

Código: 2990
Tipo: Faro
Concello: Xove
Cor: Branca
Descrición: Torre cilíndrica branca
Características: D8 7,5s
Alcance:21 millas
Elevación: 94 metros
[+]Máis información

Faro Punta Atalaya

Punta Atalaya

Código: 2870
Tipo: Faro
Concello: Cervo
Cor: Branca
Descrición: Torreta cilíndrica blanca franxa negra
Características: GpD(5)B 20s
Alcance: 20 millas
Elevación: 41 metros
[+] Máis información

Faro Isla Pancha

Isla Pancha

Código: 2740
Tipo: Faro
Concello: Ribadeo
Cor: Branca
Descrición: Torre cilíndrica branca, bandas negras
Características: GpD(3+1)B 20s
Alcance: 21 millas
Elevación: 28 metros
[+] Máis información