Balizamento

O sistema de axudas a navegación marítima da APFSC consta dun total de 9 faros e 146 sinais situadas ó longo da costa que vai da Ría de Ares ata a Ría de Ribadeo na fronteira con Asturias. Do bo mantemento e control destas instalacións depende a súa operatividade.