Plano

Ubicación geográfica San Cibrao

CARACTERÍSTICAS XERAIS

  • Actividade: Industria siderúrxica
  • Lonxitude do peirao principal: 232 m
  • Calados do peirao principal: 14-17 m
  • Lonxitude do peirao auxiliar: 88 m
  • Lonxitude de peirao auxiliar: 7 m
  • Superficie terrestre: 563.456 m2