Censo de empresas prestadoras de servizos comerciais

Servizo Comercial de consignación de buques

Consignación de buques

censo.empresas.consignatarias.puertodeferrol

Servizo Comercial de Suministro de Produtos Petrolíferos dende terra a buques

Suministro de Produtos Petrolíferos dende terra a buques
1295.pliegoanexoiformatosolicitudtierra
1294.pliegoserviciocomercialsuministropetroliferostierra
1267.napseg04

Censo de empresas autorizadas

EMPRESA SUMINISTRADORA TITULAR AUTORIZACIÓNCOD. AUTORIZ.
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.A-736-CEP
CEPSA LUBRICANTES S.A.A-736-CL
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. A-736-RC
JOSE LUIS COMESAÑA RAMILOA-736-JLC
FORESTAL DEL ATLÁNTICO S.A.A-736-F
VIGUESA DE BOMBEOS, S.L.A-736-VB
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.A-736-RL
OZAGAS GALICIA S.LA-736-O
DISTRIBUIDORA GALLEGA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.L.A-736-DG
GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U.A-736-GL
MARÍTIMA DEL ESTRECHO SERVILOG S.L.A-736-ME
ESERGUI DISTESER, S.L.A-736-ED
Actualizado a decembro de 2018

Solicitudes en PDF (Recomendado para cumprimentar a man e envíar por fax ou escaneado. Precisa sinatura e selo)

Solicitudes en DOC (Recomendado para cumprimentar en modo formulario e envíar por e-mail. Non precisa sinatura)

Servizo Comercial de suministro de produtos petrolíferos dende medios frotantes

1299.pliegoserviciocomercialsuministropetroliferosmediosflotantes

Censo de empresas autorizadas

EMPRESA SUMINISTRADORA TITULAR AUTORIZACIÓNCOD. AUTORIZ.FECHA INCLUSIÓN
OIL CHART UK LTDA-735-OC24/09/2014
Actualizado a decembro de 2018

Prego de condicións para a prestación do “Servizo comercial de recollida de residuos sólidos de empresas en terra instaladas no puerto exterior de Ferrol”

Recollida de residuos sólidos de empresas
1322.pliego.servicio.comercial.residuos.en.tierrajunio2013

Prestadores Autorizados

RILO DOPICO, S.L.Carretera Catabois Km. 3,7
15407 FERROL
Telf: 981 355 139
Fax: 981 372 675
E-mail: jrilo@jrilo.com

Provisionistas

Provisionistas
Provisionistas 2020

Volver arriba