Censo de empresas prestadoras de servizos comerciais

Servizos auxiliares nas instalaciones fronteirizas de control sanitario de mercadorías do Porto Exterior de Ferrol.

PIF

Tarifas servicios auxiliares en instalaciones de Control Fronterizo del Puerto Exterior de Ferrol

Servizo Comercial de consignación de buques

Consignación de buques

censo.empresas.consignatarias.puertodeferrol

Servizo Comercial de Suministro de Produtos Petrolíferos dende terra a buques

Suministro de Produtos Petrolíferos dende terra a buques
1295.pliegoanexoiformatosolicitudtierra
1294.pliegoserviciocomercialsuministropetroliferostierra
1267.napseg04

Censo de empresas autorizadas

EMPRESA SUMINISTRADORA TITULAR AUTORIZACIÓNCOD. AUTORIZ.
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.A-736-CEP
CEPSA LUBRICANTES S.A.A-736-CL
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. A-736-RC
JOSE LUIS COMESAÑA RAMILOA-736-JLC
FORESTAL DEL ATLÁNTICO S.A.A-736-F
VIGUESA DE BOMBEOS, S.L.A-736-VB
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.A-736-RL
OZAGAS GALICIA S.LA-736-O
DISTRIBUIDORA GALLEGA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.L.A-736-DG
GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U.A-736-GL
MARÍTIMA DEL ESTRECHO SERVILOG S.L.A-736-ME
ESERGUI DISTESER, S.L.A-736-ED
Actualizado a decembro de 2018

Solicitudes en PDF (Recomendado para cumprimentar a man e envíar por fax ou escaneado. Precisa sinatura e selo)

Solicitudes en DOC (Recomendado para cumprimentar en modo formulario e envíar por e-mail. Non precisa sinatura)

Servizo Comercial de suministro de produtos petrolíferos dende medios frotantes

1299.pliegoserviciocomercialsuministropetroliferosmediosflotantes

Censo de empresas autorizadas

EMPRESA SUMINISTRADORA TITULAR AUTORIZACIÓNCOD. AUTORIZ.FECHA INCLUSIÓN
OIL CHART UK LTDA-735-OC24/09/2014
Actualizado a decembro de 2018

Prego de condicións para a prestación do “Servizo comercial de recollida de residuos sólidos de empresas en terra instaladas no puerto exterior de Ferrol”

Recollida de residuos sólidos de empresas
1322.pliego.servicio.comercial.residuos.en.tierrajunio2013

Prestadores Autorizados

RILO DOPICO, S.L.Carretera Catabois Km. 3,7
15407 FERROL
Telf: 981 355 139
Fax: 981 372 675
E-mail: jrilo@jrilo.com

Provisionistas

Provisionistas
Provisionistas 2024