O organismo intégrano os principais actores da comunidade portuaria e busca xerar sinerxias para lanzar proxectos que melloren a competitividade.

O primeiro encontro contou con representantes de 17 empresas que operan na AP e está previsto que se celebren reunións de forma periódica.

Ferrol, 29 de xuño de 2021

A Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao acaba de impulsar a creación dun Comité de Innovación no que se integraron os principais representantes da comunidade portuaria co obxectivo de buscar sinerxias á hora de lanzar proxectos que melloren a competitividade das propias empresas e do ente que dirixe Indalecio Seijo. Á primeira reunión deste novo organismo, que tivo lugar no CIS da Cabana a finais da semana pasada, asistiron, ademais da Autoridade Portuaria, 17 compa- ñías que prestan servizos no ámbito da AP (Megasa, Navantia, Pérez Torres, FCT, Endesa, Galigrain, Forestal do Atlántico, Confraría de Pescadores, Masol Iberia, Green Procesoil, Marpol Ferrol, Meraklogis- tics, Rubine e Hijos, S.L., Antón Martín Shipping, Remolcadores e Botaman, Remolcadores do Noroeste e Sertosa Norte). Está previsto que este tipo de encontros celébrense de forma periódica.

Neste sentido, a idea que manexa o Comité de Innovación é que os distintos organismos, empresas e servizos que conforman a comunidade portuaria reúnanse cada dous meses para debater e propoñer líneas de innovación que sexan beneficiosas tanto para os organismos, empresas e servizos que fan uso ou proporcionan servizos portuarios como para a propia Autoridade Portuaria. Será unha forma de que se aliñen intereses comúns para presentar proxectos vinculados á innovación ou mesmo fóra desta contorna de desenvolvemento como, por exemplo, os fondos Next Generation.

Ademais, como outros obxectivos prioritarios, o Comité de Innovación marcouse o Identificar necesidades e oportunidades de innovación na interface marítimo-portuaria de forma común e facilitar o intercambio de información en tempo real entre os axentes portuarios involucrados.

De feito, na primeiro reunión as liñas de traballo propostas foron a evolución cara a un modelo operativo de cero emisións; dixitalización e integración; control de accesos ao porto, terminais e depósitos interiores ( PCS avanzado); sincromodalidad; infraestruturas avanzadas; e planificación e optimización de operacións marítimo portuarias.

Placas solares para a lonxa

Durante o transcurso da primeira toma de contacto no Comité de Innovación, Indalecio Seijo aproveitou a oportunidade para felicitar á Confraría de Pescadores polo proxecto para alimentar con placas solares o edificio da lonxa. Unha iniciativa que xa atopou financiamento e que se executará en breve. Así mesmo, o presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao mostrou a súa satisfacción polo labor que a empresa Amarradores do Porto e Ría de Ferrol desempeñou nas tarefas para reflotar o pesqueiro Sempre Güetto, afundido preto de Cedeira e trasladado por Salvamento Marítimo á dársena de Caneliñas coa quilla ao sol.