• A decisión, que afecta a unha superficie de 6.078 metros cadrados situados en zona de servizo do porto, permitirá completar o programa de depuración integral da ría
• O acordo conta con informes favorables de dúas consellerías, a Demarcación de Costas e a Capitanía Marítima

Ferrol, 5 de abril de 2018. O consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobou esta mañá outorgar unha concesión en favor do Concello de Ferrol de 6.078 metros cadrados situados en zona de servizo da institución, o 87,3 % dos mesmos enterrados e os outros 771 en superficie. Trátase dos terreos necesarios para executar o proxecto de saneamento da enseada da Malata, o que resta para completar o programa de depuración integral da ría.
Os traballos que levarán a cabo contan cun orzamento de 7.115.000 euros, que o Goberno autonómico xa liberou. Agora é o Concello de Ferrol o que debe poñer o solo a disposición da Xunta, en virtude dun convenio subscrito con Augas de Galicia.
Basicamente, as obras consistirán en habilitar dous tanques de tormentas, un nas inmediacións de FIMO e outro próximo ao Centro de Innovación e Servizos (CIS). Tamén se dotará a zona dunha estrutura de regulación, que controlará o caudal procedente da marxe este da enseada da Malata transportado polo colector xeral. Igualmente, o proxecto inclúe a construción dunha rede de colectores xerais de saneamento e a súa conexión co existente, ademais da remodelación do bombeo existente na Cabana.
As condicións de concesión determinan que os traballos haberán de comezar no prazo máximo dun ano, a contar desde mañá, e que terán que finalizar, como moi tarde, 16 meses despois do seu inicio.
Esta actuación, segundo o Goberno galego, “facilitará a recuperación ambiental, implicará un incremento dá competitividade económica e turística dá zona e aumentará a calidade de vida dos seus veciños”. De acordo cos seus cálculos, as infraestruturas planificadas darán servizo a uns 15.000 habitantes.
O acordo do consello de administración conta con informes favorables da Consellería de Medio Ambiente, datado o 29 de xaneiro de 2018; da Capitanía Marítima de Ferrol, do 13 de marzo; da Demarcación de Costas do Estado en Galicia, do 20 de marzo; e da Consellería do Mar, do 23 de marzo. Este último impón aos responsables das obras unha serie de requisitos, como “realizar con carácter previo un control do sedimento e da calidade das augas que existe na actualidade nas proximidades dos puntos de vertedura” e “evitar na apertura de gabias e nas provisións purulentas que, polas choivas, o material poida chegar ao medio mariño, ben instalando valos de protección ou cubrindo os materiais purulentos tanto nas provisións como nos transportes”.