Indalecio Seijo traslada a Francisco Toledo o complexo escenario financeiro derivado de afrontar sen axuda externa o pago do tren á dársena exterior.

Ferrol, 22 de abril de 2021

O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao mantivo hoxe en Madrid unha cordial reunión de traballo co seu homólogo en Portos do Estado. Á conclusión do encontro, Indalecio Seijo Jordán agradeceu a receptividade de Francisco Toledo e o seu equipo. O primeiro tamén subliñou ao segundo a necesidade de compensar a perda de ingresos provocada pola abrupta aceleración da transición enerxética.

Devandito proceso deixou a Ferrol, antes do que inicialmente se prevía, sen un tráfico anual de 4,5 millóns de toneladas de carbón, aproximadamente. Nestas circunstancias, complicouse a tarefa de afrontar o pago da obra do acceso ferroviario ao porto exterior. Sufragala así, e sen axuda externa, podería sumir á Autoridade Portuaria en dificultades financeiras no curto e medio prazo, advertiu o seu presidente.

A institución leva anos facendo fronte ás devolucións obrigadas do préstamo subscrito co Instituto de Crédito Oficial (ICO) para finalizar as obras do porto exterior e aos créditos recibidos do Ministerio de Industria, no período 2007-2011, para apoiar a reindustrialización da comarca. A partir de 2023, ademais, terá que retornar integramente os case 80 millóns de euros para o ferrocarril a Caneliñas obtidos do Fondo Financeiro de Accesibilidade Terrestre Portuaria, ao negárselle a posibilidade de acollerse ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

“Fomos sempre unha entidade seria, realista, cumpridora e cunha débeda ben xestionada e perfectamente acorde aos nosos ingresos e posibilidades de pago. Dada nosa importantísima contribución aos obxectivos de descarbonización da economía, parece lóxico que agora se nos axude a que a nosa situación financeira continúe sendo óptima”, destacou Seijo Jordán. Así mesmo, puxo en valor a contribución do organismo que preside ás economías de Ferrolterra e A Mariña.

No seu encontro, ademais, Seijo Jordán informou a Toledo dos esforzos iniciados para diversificar tráficos tanto nos peiraos de Ferrol como nos de San Cibrao (estes baixo a concesion de Alcoa ata 2027). Fíxoo tamén partícipe do grao de execución da obra do tren a Caneliñas e do interese mostrado por varias empresas en desenvolver proxectos nas instalacións da institución, algúns deles vinculados á eólica mariña e o hidróxeno verde.