O organismo que preside Francisco Barea foi pioneiro neste tipo de dispositivos que melloran a operatividade e dispoñibilidade das dársenas con mal tempo.

Esta adquisición de dúas parellas completas, a terceira e cuarta da Autoridade Portuaria, permite seguir mellorando as prestacións que ofrece aos seus clientes.

Ferrol, 20 de decembro de 2021

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobou hoxe a adquisición por 1,3 millóns de catro equipos (dúas parellas completas) do sistema activo de amarre Shore Tension. O organismo que preside Francisco Barea foi un dos pioneiros na utilización destes dispositivos (o segundo porto tras o de Tenerife en usalos en España), proporcionados pola empresa holandesa que baixo ese mesmo nome comercialízao. Os aparellos permiten mellorar as prestacións do amarre en situacións meteorolóxicas desfavorables, o que incrementa a operatividade e dispoñibilidade das dársenas que vense afectadas polos temporais, como a exterior de Ferrol. Con estes catro novos equipos, a Autoridade Portuaria seguirá mellorando as prestacións que ofrece aos seus clientes e continuará a súa firme aposta pola innovación.

O Shore Tension está composto, principalmente, por un sistema hidráulico externo que permite manter constante a tensión sobre as amarras. Unha vez posto en funcionamento actúa automaticamente sen subministración de enerxía. A acción consiste en manter a mesma tensión en todas as amarras do buque, independentemente das condicións meteorolóxicas. Deste xeito, amortécese o movemento do barco e absórbese a súa enerxía, mentres o control dos equipos realízase mediante sensores, que rexistran as cargas nos cabos.

Dita información está dispoñible tanto para o capitán do buque, como para as empresas de amarre, a través dun sistema de control inalámbrico que funciona por enerxía solar e permite o control da tensión dos amarres a tempo real. Ademais, emite alarmas cando a capacidade de carga dun amarre achégase aos límites preestablecidos e son necesarias medidas adicionais. O sistema é apto para o amarre de buques portacontedores, carga xeral e graneis sólidos, reducindo o movemento provocado por vento, corrente, ondada ou outros barcos, e mitigando o risco de rotura de amarres.

A primeira parella dos novos equipos estaría dispoñible antes de finalizar marzo de 2022 e a seguinte, antes de concluír o primeiro semestre do ano.

Outros acordos

Así mesmo, entre outros asuntos de menor transcendencia, o Consello da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao deu luz verde ao documento de información sobre a rede ferroviaria da APFSC e aprobou provisionalmente o plan de emerxencias interior e autoprotección do Porto de Ferrol.