A segunda fase do proxecto e a terceira teñen un investimento global que supera os dous millóns de euros e estarán concluídas no primeiro semestre do 2022

A actuación conta con financiamento da Unión Europea a través de fondos CEF, destinados a mellorar as conexións ferroviarias dos portos marítimos

Ferrol, 5 de novembro de 2021

O consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao acaba de adxudicar as obras da segunda e terceira fases da rede ferroviaria interna e instalacións de intercambio modal no porto exterior de Ferrol. Este proxecto, que conta cun investimento global de máis de 7 millóns de euros financiado a través de fondos CEF ( Connecting Europe Facility) da Unión Europea, xa ten en execución a primeira fase e espérase que, cando estea concluído na súa totalidade no primeiro semestre do 2022, permitirá aos diferentes operadores portuarios de Caneliñas dispoñer dunha conexión avanzada á liña convencional de tren que nestes momentos atópase en execución. As dúas últimas fases desta iniciativa ás que agora deu o visto e prace o ente que preside Francisco Barea supoñen un investimento de 2 millóns de euros.

Se a primeira fase contemplaba a creación dun ramal completo desde a entrada ao túnel do ferrocarril ata unha praia de vías no extremo oeste da rada e estaba enfocada a dar servizo aos operadores que se dedican ao tráfico de mercadoría xeral, a segunda céntrase noutro ramal que transcorrerá en paralelo á vía perimetral e estará enfocado ao tráfico de graneis, tanto líquidos como sólidos.

Na construción dos dous ramais deixarase aberta a posibilidade dunha futura adaptación ao ancho internacional de vía, que é o que se está impoñendo no tráfico de mercadorías a nivel continental. Grazas a esta previsión, a adaptación poderíase facer en cuestión de poucos días en canto fose requirida.

Por último, a terceira fase será a encargada de urbanizar unha zona de provisión na fronte da praia de vías para permitir aos operadores estibar a súa mercadoría antes de cargala para saír por tren fóra de Galicia ou despois de descargala das vías do ferrocarril para o seu posterior envío por vía marítima ao seu destino.

A rede ferroviaria interna e instalacións de intercambio modal no porto exterior de Ferrol (fases I, II e III) forma parte do proxecto 2019-É- TA-0032- M, financiado pola Unión Europea no marco do mecanismo CEF ( Connecting Europe Facility), que contribúe á mellora das conexións ferroviarias dos portos marítimos e favorece o seu desenvolvemento.

Ademais, entre outras cuestións que se abordaron na orde do día, o consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobou o nomeamento definitivo como práctico do porto de San Cibrao do capitán da Mariña Mercante Jorge Díaz Lage.