O consello de administración dá o visto e prace a modificación do proxecto da segunda fase que supoñerá unha ampliación de 86.000 euros do orzamento inicial

A infraestrutura outorgará unha maior competitividade ao porto exterior de Ferrol ao permitir a continuidade do ferrocarril desde o túnel da Graña

Ferrol, 29 de xullo de 2022

O consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao deu esta mañá un paso máis para impulsar a conexión ferroviaria no interior do porto de Caneliñas. O organismo que preside Francisco Barea aprobou a modificacione de mellora da rede ferroviaria interna e as instalacións de intercambio intermodal que actualmente están en execución.

En concreto, a APFSC deu o visto e prace a un modificado do proxecto da segunda fase que executa a UTE COMSA, S.A.Ou-OGMIO Proxecto S.L. A modificación, que inclúe melloras de carácter ténico, supoñerá un importe adicional de 86.379 euros, un 8,37 % do orzamento inicial. Con esta decisión o importe total será de 1.118.379 euros e a data prevista de finalización sitúase en agosto de 2022.

O acordo dá un novo impulso a unha das obras crave que actualmente se acometen no porto exterior e que supoñerá unha maior competitividade ao permitir a continuidade da comunicación ferroviaria desde o túnel da Graña para dar servizo ás distintas actividades portuarias.

As obras da rede ferroviaria interna e instalacións de intercambio modal no porto exterior de Ferrol están a executarse en tres fases de forma simultánea e, en conxunto, supoñen un investimento de ao redor de 7 millóns de euros. A primeira fase inclúe a conexión co acesso ferroviario e o ramal e praia de vías da terminal intermodal que dará servizo, entre outros, á terminal de contedores e que dispoñerá de vías de ancho convencional e métrico. A terminal intermodal contará con dúas vías para carga e descarga e outra de apoio, ampliables se fose necesario nun futuro. A segunda fase consiste nun ramal ferroviario que dará servizo aos terminalistas de graneis. Por último, a terceira fase da obra complementa á terminal intermodal con chairas para o almacenamento das mercadorías.

Outros acordos

O consello de administración tamén deu luz verde esta mañá á modificación de dúas concesión a Pérez Torres no porto de Ferrol para a súa ampliación en 8 anos. Trátase, por unha banda, da concesión administrativa C-462/3 de ocupación da parcela de 11.398 metros cadrados e dúas naves construídas sobre ela e, por outro, a C-555 para a construción e explotación dunha nave industrial para almacenaxe e manipulación de mercadorías e vehículos movidos por vía marítima ou terrestre e unha marquesiña ou voladizo. Tamén acordou a ampliación, en dous anos e medio máis, da concesión para a xestión e explotación da lonxa, titularidade da Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol.