As empresas que operan nos peiraos de Ferrol e San Cibrao cargaron e descargaron en 2020 máis de dez millóns de toneladas de mercadorías.

O resultado do exercicio mellora nun 10,4 % o escenario de demanda que estaba previsto no plan de empresa.  

A evolución da actividade respecto a 2019 sitúase en liña co descenso rexistrado no conxunto do sistema portuario español por culpa da pandemia, a pesar de que o noroeste galego sofre non só a crise da covid-19, senón tamén a derivada do peche das térmicas.

Ferrol, 8 de xaneiro de 2021

A Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao pechou 2020 cun resultado substancialmente mellor que o previsto no seu plan de empresa, ao alcanzar os dez millóns de toneladas cargadas e descargadas nas súas instalacións. Ademais, bateu o seu récord absoluto de graneis líquidos movidos nun só ano e tamén o de contedores. En comparación con 2019, a evolución da actividade situouse en liña co descenso rexistrado no conxunto do sistema portuario español por mor da pandemia, a pesar de que o noroeste galego está a sufrir non só a crise da covid-19, senón tamén a derivada da saída abrupta do mix enerxético das centrais térmicas.

Segundo datos aínda provisionais, as empresas que operan nos peiraos de Ferrol e San Cibrao estibaron e desestibaron entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro pasados 10.034.265 toneladas de materias primas, materiais e produtos. Iso supón superar en ata 10,4 puntos porcentuais o escenario de demanda estimado no plan de empresa da organización, que era de 9.090.00 toneladas.

Mentres as mercadorías xerais cederon terreo respecto a 2019 (-6,5 %) e os graneis sólidos retrocederon un 21,3 %, os líquidos disparáronse ata a cota máis alta da historia: 2.936.159 toneladas, un 27 % máis que o ano precedente e un 10,2 % extra sobre a anterior marca absoluta, as 2.665.098 toneladas de 2011. Neste éxito subxace fundamentalmente o bo comportamento das importacións de gas natural licuado.

Quedou establecido un segundo novo récord en 2020: o de tráfico de contedores, que en relación con 2019 progresou un 50,7 % medido en TEUs (de 8.277 a 12.473) e un 35,5 % expresado en toneladas transportadas (de 95.405 a 129.237). Todo iso grazas á crecente actividade na terminal de contedores de Caneliñas, a cal comezou a funcionar en xuño de 2018 cunha única liña regular e agora xa sostén tres.

En termos globais, o movemento nos peiraos, con todo, experimentou unha contracción en comparación co exercicio anterior. Minguou algo menos dun 10,3 %, como pode apreciarse no gráfico sobre estas liñas. Devandito descenso atópase en completa consonancia co encaixado pola suma das autoridades portuarias españolas no ano da explosión da pandemia, aínda cando a de Ferrol-San Cibrao sofre, a máis das que provocou o coronavirus no comercio marítimo mundial, as consecuencias do fin das importacións de carbón para combustión.

Marca histórica, carbón á marxe

De feito, co mesmo carbón movido que en 2018 (4.730.790 toneladas), a institución rozaría en 2020 os 14,8 millóns de toneladas computadas, o que tivera pulverizado o seu récord absoluto de estiba e desestiba de materias primas, materiais e produtos (13.714.174). Non en balde, se da estatística comparativa se retira o citado mineral, o ano pasado foi, respectivamente, un 11,1 e un 11,8 % mellor que o anterior e que 2018.

O balance desagregado do exercicio reflicte que o ranking de mercadorías en 2020 lidérao a bauxita, con 4.532.014 toneladas movidas, seguida polo GNL, con 1.454.337. Completan a clasificación nos seus 15 postos nobres a alúmina (1.230.124 toneladas), o fueloil (521.933), os aceites (301.598), a sosa cáustica (278.649), a madeira (271.542), a chatarra (248.936), o biodiésel (212.056), o aceiro (155.842), o coque (80.752), a pedra e grava (72.495), o gasóleo (71.263), os aeroxeradores (50.089) e o papel (44.864).

GNL e bauxita, á alza

Entre os dez grandes tráficos, en termos relativos, as evolucións máis favorables preséntanas o gas natural licuado e a bauxita, con subidas do 61,1%, no primeiro caso, e do 12,8 %, no segundo. No resto da desagregación merecen mención destacada tamén os movementos de gasóleo, que da nada pasaron a 71.163 toneladas, e de aeroxeradores, cun repunte de 7,8 puntos porcentuais.

“A pesar da pandemia, acabamos de pechar 2020 marcando o noso récord histórico de graneis líquidos e de mercadoría conterizada. Son liñas nas que nos gustaría seguir avanzando. A entrada en servizo do terminal de contedores de Caneliñas permitiunos tamén abrir realmente o abanico de produtos importados e exportados nas nosas instalacións, un gran salto cualitativo que tamén o será cuantitativo. Sen dúbida o transporte nesta modalidade é clave no mundo actual”, valorou o presidente da Autoridade Portuaria, Indalecio Seijo.

“Quereriamos —engadiu— seguir sumando máis e novos tráficos de valor engadido, seguir axudando á industria da nosa contorna para vender e comprar fóra a prezos que a fagan máis competitiva. Dito isto, hai outras liñas de negocio nas que seguimos traballando, tamén interesantes, que esperamos poidan frutificar ao longo deste exercicio que agora iniciamos”.