Censo de empresas prestadoras de servizos comerciais

Servizo Comercial de consignación de buques

1074.consignatarios
censo.empresas.consignatarias.puerto.de.ferrol

Servizo Comercial de Suministro de Produtos Petrolíferos dende terra a buques

1075.suministro.de.combustible.y.lubricantes
1295.pliegoanexoiformatosolicitudtierra
1294.pliegoserviciocomercialsuministropetroliferostierra
1267.napseg04
1950.censosuministradorastierra

Solicitudes en PDF (Recomendado para cumprimentar a man e envíar por fax ou escaneado. Precisa sinatura e selo)

Solicitudes en DOC (Recomendado para cumprimentar en modo formulario e envíar por e-mail. Non precisa sinatura)

Servizo Comercial de suministro de produtos petrolíferos dende medios frotantes

1299.pliegoserviciocomercialsuministropetroliferosmediosflotantes
1952.censosuministradorasmedios.flotantes

Prego de condicións para a prestación do “Servizo comercial de recollida de residuos sólidos de empresas en terra instaladas no puerto exterior de Ferrol”

1073.recogida.de.residuos
1322.pliego.servicio.comercial.residuos.en.tierrajunio2013

Prestadores Autorizados

RILO DOPICO, S.L.Carretera Catabois Km. 3,7
15407 FERROL
Telf: 981 355 139
Fax: 981 372 675
E-mail: jrilo@jrilo.com

Provisionistas

1170.foto.provisionistas.p
1801.provisionistasmayo2014

Back to top