Ministerio de Industria

Banner Reindus

Dentro do Programa de Axudas para Actuacións de Reindustrialización promovido polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a Autoridade Portuaria desenvolve dende o ano 2006 dous proxectos plurianuais cofinanciados polas devanditas ditas Axudas:

INSTALACIONES, SERVIZOS E EXPLOTACIÓN DO PORTO EXTERIOR DE FERROL

Breve descripción dO proXecto:

Inclúense dentro deste proxecto as obras de urbanización xeral do porto e, en esencia, a infraestrutura básica que permitirá o asento nas explanadas portuarias de operadores e concesionarios portuarios que atoparán nas novas instalacións unha adecuada dotación de servizos acordes coas necesidades dun porto de última xeración.

– Conexión exterior con las redes de abastecimiento y telecomunicaciones; Redes interiores fase I; Acometida y subestación transformadora de energía eléctrica.

Díptico Proyecto de instalaciones, servicios y explotación Pto Exterior

– Suministro e instalación de defensas de Muelles de las obras de Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 1ª fase.

Díptico Defensas Puerto Exterior 1ª fase

– Proyecto de pavimentación de la zona de maniobra y uso público. Fase 1

Díptico Pavimentación zona maniobra y uso público-fase 1

– Instalación de norays y defensas en el Martillo del Dique de Abrigo.

– Urbanización, reordenación y mejora del entorno de Cabo Prioriño Chico; Construcción y reubicación de la Batería de Punta Viñas

Díptico Urbanización, reordenación y mejora entorno Cabo Prioriño Chico

– Sistemas de seguridad, control y telecomunicaciones en Prioriño

– Edificio de la Autoridad Portuaria y Control del Puerto en el Puerto Exterior de Ferrol

– Infraestructuras de control de accesos en la entrada al Puerto Exterior de Ferrol.

– Acondicionamiento de la carretera de acceso a Cabo Prioriño y cierre perimetral en el ámbito del Puerto Exterior.

AMPLIACIÓN, TRANSFORMACIÓN E MEllORA DAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS PARA ACOllER TRÁFICOS SHORT SEA SHIPPING: MEllORA DA INTERMODALIDADE

Breve descripción dO proXecto:

Inclúense dentro deste proxecto as obras e actuacións que permitan a ampliación, transformación e mellora das infraestruturas portuarias do porto interior de Ferrol, co fin de mellorar a facilidade de intercambio entre os modos de transporte marítimo e terrestre, potenciando a intermodalidade e posicionando o porto nunha boa situación competitiva para a captación de liñas de Short Sea Shipping.

– Pavimentación en aglomerado asfáltico dunha superficie de almacenamento no Nuevo Muelle.

– Pavimentación da parcela triangular de transición existente entre o Cerramiento Norte e o Nuevo Muelle.

– Acondicionamento do paso a nivel existente na rúa principal do porto.

– Ampliación da rampla ro-ro nº 2, situada no entronque entre o Muelle Fernández Ladreda e o Cerramiento Norte.

– Instalación do sistema eléctrico de elevación e colgue da rampla ro-ro nº 2 ampliada.

– Segregación dos tráficos peonís na rotonda de entrada no Acceso Norte para evitar a interferencia cos tráficos viarios e ferroviarios: Pasarela atirantada “As” no acceso ao Porto de Ferrol.

– Construción dun noray adicional no Muelle Cerramiento Norte (noray nº 11).

Back to top