.:: Autoridade Portuaria de Ferrol - San Cibrao ::.

Botón Contratación e Licitacións
Botón Emprego
Usuarios Rexistrados

Utilidades

Atención ó Cliente

Datos personais
Nome
Apelidos
Enderezo Electrónico
Teléfono
Empresa
Asunto e Observacións
Motivo
Asunto
Observacións
Política Privacidade
Política Privacidade
De conformidade coa Lei 15/99 a AUTORIDADE PORTUARIA FERROL-SAN CIBRAO informalle que os datos personais que facilite incorporáranse ó ficheiro do que somos destinatarios baixo a nosa responsabilidade e que teñen por finalidade mantene-las relacións con Vd. Ten a posibilidade de exercitar o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixiéndose á AUTORIDADE PORTUARIA, sita no Peirao de Curuxeiras, s/n. 15401 Ferrol.
Autoridade Portuaria de Ferrol - San Cibrao
Muelle Curuxeiras, s/n, 15401, Ferrol, Telf. 981 338 000, Fax. 981 338 001, -
Aviso Legal / Política de Privacidade