.:: Autoridade Portuaria de Ferrol - San Cibrao ::.

Botón Contratación e Licitacións
Botón Emprego
Usuarios Rexistrados

Infraestructuras

Porto de Ferrol / Caranza


Datos Xerais

Instalacións aínda non construídas.
Actividades previstas: Pesca e Náutica Deportiva

No ano 2002, a Autoridade Portuaria executou as Obras de Rehabilitación Ambiental do Borde Marítimo da Ría de Ferrol na Enseada de Caranza, cunha inversión de 6.141.388,65 €, dos que o 85% foi aportado polos Fondos de Cohesión da Unión Europea.

A recuperación e saneamento do borde marítimo, o acondicionamento de espigóns, rampas e escaleiras de acceso á beira do mar, a habilitación de áreas de recreo, a dotación de mobiliario e servizos urbanos, a mellora das vías e reordenación de usos mellorando a integración costa–cidade nun tramo puramente urbano e, resumindo, a mellora paisaxística global do entorno servían de base para os posteriores desenvolvementos que se planearon nos anos 2003 e 2004 e que remataron no 2004 na redacción do proxecto de “Novas instalacións pesqueiras de Caranza” e na tramitación da modificación puntual do plan de utilización dos espazos portuarios na devandita zona, de xeito que albergue a posibilidade dun desenvolvemento mixto de instalacións pesqueiras e náutico-recreativas (estas últimas mediante un modelo concesional no que participe a inversión privada no seu desenvolvemento).

Prazas previstas:

  6 M. 8 M. 10 M. 12 M. 15 M. 24 M. Total
Marisqueiro 250 0 0 0 0 0 250
Pesqueiro 58 35 13 10 0 0 66
Deportivo 0 0 50 75 32 19 176
Total 258 35 63 85 32 19 492

Porto Pesqueiro

O proxecto de novas instalacións pesqueiras prevé un investimento público de 1,2 millóns de € por parte da Autoridade Portuaria. A Autoridade Portuaria desenvolverá as obras de infraestrutura portuaria dotando de 66 prazas de atraque para embarcacións pesqueiras de entre 6 e 12 metros, mediante tres palancas de pantaláns conectados cun pantalán de reparto axuntado ó espigón existente e unha previsión de zonas de varada para 250 embarcacións marisqueiras. Deséñase de igual xeito un peirao de gravidade de 66 metros con explanadas anexas onde situar a lonxa, áreas para casetas de armadores, exportadores, depuradoras, etc… y dotada de dúas rampas de varada e carga.A Autoridade Portuaria desenvolverá as obras de infraestructura portuaria dotando de 66 prazas de atraque para embarcacións pesqueiras de entre 6 e 12 metros, mediante tres palancas de pantaláns conectados con un pantalán de reparto adosado ó espigón existente e unha previsión de zonas de varada para 250 embarcacións marisqueiras. Diseñase de igual modo un peirao de gravedad de 66 metros con explanadas anexas onde ubicar a lonxa, áreas para casetas de armadores, exportadores, depuradoras, etc…e dotada de duas rampas de varada e carga.

Porto Deportivo

No barrio de Caranza prevé convocarse un concurso público para o desenvolvemento dun novo porto deportivo para usuarios de embarcacións de 8 metros ou superiores, contando con finanzamento privado (desenvolvemento do Porto Deportivo e de áreas comerciais en réxime concesional).

O proxecto conxunto atopa sinerxias con determinados proxectos promovidos polo Concello de Ferrol, que pretenden xerar unha gran área de ocio na zona (zonas comerciais, auditorio e conservatorio,…).
Autoridade Portuaria de Ferrol - San Cibrao
Muelle Curuxeiras, s/n, 15401, Ferrol, Telf. 981 338 000, Fax. 981 338 001, -
Aviso Legal / Política de Privacidade