Aviso Legal

 

Condiciones de Uso do portal
Mediante esta páxina Web facilítase o acceso ao portal Web da AUTORIDADE PORTUARIA DE FERROL. O feito de conectarse a esta páxina Web implica a aceptación do presente Aviso Legal.

Datos da Autoridade
En cumprimento do disposto na Lei de Servizos da Sociedade da información, informámoslle que a AUTORIDADE PORTUARIA DO FERROL está situada no Peirao de Curuxeiras, s/n. 15401 Ferrol.
O cif é o Q1567004E.
O e-mail de contacto é: “ferrol@apfsc.es”

Propiedade Intelectual
Todos os contidos do Portal, entendendo por estes a título sómente enunciativo: os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos; así como o seu deseño gráfico e códigos fonte que son propiedade intelectual da AUTORIDADE PORTUARIA; sen que se podan entender coma cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos, máis alá do estritamente necesario para o correcto uso do Portal.

Política de Protección de Datos
En relación á nota informativa esixible en relación á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal indicámoslles que esta aparece cando se envía un formulario cos seus datos persoais.
En relación aos datos da dirección do terminal co que vostede se está conectando, informámoslle que non queda almacenado no noso sistema, polo que a súa visita non xera unha cookie no seu terminal.

Exclusión de responsabilidade
A AUTORIDADE PORTUARIA declina calquera tipo de responsabilidade polo uso malicioso que puidese facerse por parte dun terceiro ao conectarse vostede á nosa Web.
Así mesmo, non se responsabiliza do dano que se puidese derivar por un incorrecto uso desta Web nin polos hiperenlaces.

Lei aplicable e xurisdición
Para calquera controversia relacionada co presente aviso legal as partes aceptan o sometemento expreso aos xulgados competentes en Ferrol.